Življenje med življenji

Življenje med življenji

Življenje med življenji je ena izmed oblik regresije. V to skupino delimo tudi progresijo, regresijo v prejšnja življenja in regresijo sedanjega življenja.

Življenje med življenji je oblika terapije, s pomočjo katere dostopate do spominov in izkušenj vašega prejšnjega življenja. Po krejšem pregledu prejšnjega življenja napredujete prek izkušnje smrti tega življenja in vstopite v duhovno kraljestvo.

Trenutek smrti vašega prejšnjega življenja boste gledali in presojali iz višjega vidika. Tako je skrb, da boste med tem doživeli bolečino ali imeli kakšne travme popolnoma odveč. Do te toke boste prišli po tem, ko boste že imeli opravljenih nekaj različnih terapij regresije.

Regresija življenja med življenji je nadgradnja regresije v prejšnja življenja, zato terapij ne moremo “preskakovati”.

Tako boste dostopali do spomina vaše duše. Dostopali boste do spominov vmesnih življenj in sledili poti vašega zadnjega življenja na zemlji. Prav tako boste odkrili, kaj ste se naučili iz vaših prejšnjih življenj.

S tem boste vsekakor dobili širši pogled na vaše življenje.

Glavni nameni terapije življenja med življenji

Glavne namene terapije življenje med življenji lahko razdelimo na tri dele:

  • Izkušnja neverjetnega miru, ljubezni in radosti duhovnega sveta, ki ga imenujemo Dom.
  • Zmožnost doumetja, da vaš duhovni jaz nikoli ne umre.
  • Razumevanje vašega položaja v vesolju, vašega namena v tem življenju in motivov za odločitve, ki jih sprejemate.

Koristi, ki s terapijo pridejo so različne. Vsekakor pa boste bolje razumeli vašega večnega jaz in namen, ki ga ima vaše življenje. Prav tako boste spoznali usodo vaše duše. Imeli boste večje razumevanje različnih izzivov, prepoznali boste povezave med različnimi ljudmi, bolj boste pomirjeni in imeli voste več ljubezni, smeha in zdravja v vašem življenju